Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene na spletni strani www.jadranka.si so zgolj informativne narave. Jadranka d.o.o. Koper,ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost ali primernost podatkov, objavljenih na naši spletni strani. Jadranka d.o.o. Koper, ne odgovarja za napake v besedilu, morebitno netočnost informacij ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila ali netočnih informacij.

Izjavljamo, da si bomo ves čas prizadevali in skrbeli za pravilnost in ažurnost vsebine naših spletni strani, vendar pa je naša odgovornost za stvarne in pravne napake na naših spletni straneh v povezavi s škodo in obiskom, za morebitne viruse ki bi se prenesli, nedelovanje spletni strani ipd. povsem izključena.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta. Nad vsebinami teh spletni strani podjetje Jadranka d.o.o. Koper nima nadzora in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

V nobenem primeru ni mogoče podjetja Jadranka d.o.o. Koper, smatrati za odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in nenamerno škodo, ki je nastala z uporabo informacij in podatkov najdenih na strani www.jadranka.si.

Varovanje podatkov

Jadranka d.o.o. Koper, se zavezuje, da bo vse preko spletne strani posredovane osebne podatke varovala v z veljavno zakonodajo. Vse posredovane osebne podatke obravnavamo strogo zaupno in le za namen, za katerega so nam bili posredovani.

Uporabnike naše spletne strani obveščamo, da se ob obisku naše spletne strani avtomatsko zabeležijo naslednji neosebni podatki: ime ponudnika internetnih storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta, datum in ura obiska, spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani, in internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja vsebin spletnih strani, analiziranja potreb uporabnikov in administriranja.

Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov nas zavezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh www.jadranka.si, je last družbe Jadranka d.o.o.Koper in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Jadranka d.o.o.Koper

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2014 Jadranka d.o.o.Koper - Vse pravice pridržane).

Podjetje Jadranka d.o.o.Koper aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

cookieassistant.com